Álláshirdetés

Miskolci Közintézmény-működtető Központ a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

gazdasági előadó

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3525 Miskolc, Városház tér 13.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Szállító- és vevőszámlákkal kapcsolatos gazdasági események főkönyvi könyvelése. Közreműködik az analitikus és főkönyvi könyvelés egyeztetésében. Elvégzi a szükséges könyvelési feladatokat, átkönyveléseket, egyeztetéseket. Gondoskodik a számviteli adatok naprakész rögzítéséről, könyveléséről, feldolgozásáról. Információt szolgáltat a döntések előkészítéséhez, illetve alátámasztásához. Közreműködik az osztályon jelentkező, azonnal ellátandó feladatok elvégzésében. Az eszközökkel kapcsolatos készletváltozások könyvelése. A helyiség és személyi leltárakban bekövetkezett változások nyilvántartása. A selejtezések és leltározások írásos dokumentációinak elkészítése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

  • Középiskola/gimnázium, mérlegképes könyvelő,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

  • mérlegképes könyvelői szakképesítés esetében az államháztartási szak,
  • Forrás SQL program felhasználói szintű ismerete

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • önéletrajz, három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, végzettséget igazoló okmányok másolata, a pályázó arról szóló nyilatkozata, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. május 7.

A pályázatok benyújtásának módja:

  • Postai úton, a pályázatnak a Miskolci Közintézmény-működtető Központ címére történő megküldésével (3525 Miskolc, Városház tér 13. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Mu 0184/2019 , valamint a munkakör megnevezését: gazdasági előadó.
  • Elektronikus úton Birinyiné Rácz Mónika részére a info@mkmkozpont.hu E-mail címen keresztül
  • Személyesen: MKMK Titkárság , Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3525 Miskolc, Városház tér 13. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. május 10.