Álláshirdetés

Miskolci Közintézmény-működtető Központ  a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet pénzügyi főelőadó (pénzügyi osztályvezető-helyettes) munkakör betöltésére.
 
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3525 Miskolc, Városház tér 13.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A számviteli bizonylatok, számlák alaki és tartalmi ellenőrzése, a számlaellenőrzési feladatok koordinálása. Számlarögzítés a KIMUTAT programban. Napi utalási tételek előkészítése, ellenőrzése, egyeztetése és az átutalási csomag összeállítása. Átutalások előkészítésével kapcsolatban egyeztetés az önkormányzat szakterületeivel. Havi feladások készítése a szállítói kötelezettségekről, az átutalt számlák - bankkivonatok szerinti - rendszerezése, összekészítése és átadása a számviteli osztály részére. Kapcsolattartás a szállítókkal, egyeztetés a számlákkal, egyenlegekkel és kötelezettségekkel kapcsolatos ügyekben. Reklamációk és fizetési felszólítások kezelése, intézése. A közétkeztetéssel kapcsolatos feladatai során folyamatosan figyelemmel kíséri az QB menza program változásait, segíti és koordinálja az adminisztrációs feladatokat ellátó pénzügyi osztály dolgozóinak munkáját. Helyettesíti az osztályvezetőt annak távolléte idején.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
 • Emelt szintű szakképesítés, pénzügyi számviteli, vagy közgazdasági képzettség,
 • Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • Magyar állampolgárság
 • Cselekvőképesség
 • Büntetlen előélet
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 • Főiskola, pénzügyi, gazdasági területen,
 • Hasonló területen (államháztartási, önkormányzati) szerzett tapasztalat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 • Felhasználói szintű Számviteli/pénzügyi szoftverismeret,
Elvárt kompetenciák:
 • kiváló szintű kapcsolatteremtési és konfliktuskezelési készségek, türelem,
 • fejlett problémamegoldó képesség,
 • rövid határidőre történő munkavégzés képessége (gyors reagálás, döntésképesség),
 • jó kommunikációs készség (szóban és írásban),
 • precizitás,
 • rendszerszemlélet,
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 • A pályázó részletes szakmai Önéletrajza
 • A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul
 • 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolása, hogy a közalkalmazott jelölt nem áll olyan foglalkoztatástól eltiltás alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé
 • Az iskolai végzettséget és szakképzettséget igazoló okmány, okmányok másolata
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2022. november 28.
A pályázatok benyújtásának módja:
 • Postai úton, a pályázatnak a Miskolci Közintézmény-működtető Központ címére történő megküldésével (3525 Miskolc, Városház tér 13. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Mu 0616/2022 , valamint a munkakör megnevezését: pénzügyi főelőadó (pénzügyi osztályvezető helyettes).
 • Elektronikus úton MKMK Titkárság részére a info@mkmkozpont.hu E-mail címen keresztül
 • Személyesen: MKMK Titkárság, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3525 Miskolc, Városház tér 13.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A kiírásban megjelölt feltételeknek megfelelő pályázatok előzetes szűrését követően személyes meghallgatásra kerül sor, melynek keretében a számítógép-kezelői ismeretek is tesztelésre kerülhetnek. A munkáltatói jogkör gyakorlója dönt a munkakör betöltéséről. A pályázati eljárás eredményéről a pályázók írásban tájékoztatást kapnak. A pályázatban csak a kiírás feltételeinek mindenben megfelelő, határidőre beérkezett dokumentumokkal rendelkező pályázó vesz részt. Hiánypótlásnak nincs helye. A pályáztató fenntartja magának a pályázat eredménytelenné nyilvánítási jogát.
A pályázat elbírálásának határideje: 2022. november 30.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: