Álláspályázat

MISKOLCI KÖZINTÉZMÉNY-MŰKÖDTETŐ KÖZPONT pályázatot hirdet Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.) keretében  pénzügyi főelőadó (osztályvezető helyettes) Munkakör/feladatkör betöltésére.

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok):  A számviteli bizonylatok, számlák alaki és tartalmi ellenőrzése, a számlaellenőrzési feladatok koordinálása. Számlarögzítés a KIMUTAT programban. Napi utalási tételek előkészítése, ellenőrzése, egyeztetése és az átutalási csomag összeállítása. Átutalások előkészítésével kapcsolatban egyeztetés az önkormányzat szakterületeivel. Havi feladások készítése a szállítói kötelezettségekről, az átutalt számlák - bankkivonatok szerinti - rendszerezése, összekészítése és átadása a számviteli osztály részére. Kapcsolattartás a szállítókkal, egyeztetés a számlákkal, egyenlegekkel és kötelezettségekkel kapcsolatos ügyekben. Reklamációk és fizetési felszólítások kezelése, intézése. A közétkeztetéssel kapcsolatos feladatai során folyamatosan figyelemmel kíséri az QB menza program változásait, segíti és koordinálja az adminisztrációs feladatokat ellátó pénzügyi osztály dolgozóinak munkáját. Helyettesíti az osztályvezetőt annak távolléte idején.

Betöltendő állás szakmacsoportja: gazdasági

Betöltendő állás munkakörének szakterülete munkakörcsalád): Gazdálkodás/logisztikai/pénzügyi

Betöltendő állás jogviszonya: Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.)

Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája:
Határozatlan, 40 óra, Általános (hivatali), Teljes munkaidő

Munkavégzés helye: Miskolc, Városház tér 13.

Álláshirdető szervezet bemutatása: Intézményünk Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szerv, melynek alapfeladata az önkormányzati ellátó és működtető kisegítő szolgáltatói tevékenység.

A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet honlap címe stb.):

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázat benyújtása: •

 • Postai úton (Miskolci Közintézmény-működtető Központ 3525 Miskolc, Városház tér 13. ). Kérjük feltüntetni a munkakört: pénzügyi főelőadó (pénzügyi osztályvezető helyettes)
 • Elektronikus úton: info@mkmkozpont.hu (Munkaügyi Osztályvezető részére)
 • Személyesen: MKMK Titkárság (Miskolc, Városház tér 13.)

Pályázati feltételek

Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:

 • Büntetlen előélet
 • Cselekvőképesség
 • Magyar állampolgárság

Elvárt végzettség/képesítés:

 • Felsőfokú szakképzés, Könyvelés és adózás, Emelt szintű szakképesítés, pénzügyi számviteli, vagy közgazdasági képzettség 

Egyéb pályázati feltétel meghatározása:

 • 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolása, hogy a közalkalmazott jelölt nem áll olyan foglalkoztatástól eltiltás alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé
 • Elvárt kompetenciák: kiváló szintű kapcsolatteremtési és konfliktuskezelési készségek, türelem, fejlett problémamegoldó képesség, rövid határidőre történő munkavégzés képessége (gyors reagálás, döntésképesség), jó kommunikációs készség szóban és írásban
 • Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások)

Pályázat elbírálása során előnyt jelent

A pályázat elbírálása során előnyt jelentő végzettség/képesítés:

 • Főiskola, pénzügyi/gazdasági területen

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?: Igen

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?: Igen

Egyéb pályázati előnyök:

 • Hasonló területen (államháztartási, önkormányzati) szerzett 1-3 év szakmai tapasztalat
 • Felhasználói szintű számviteli/pénzügyi szoftverismeret

A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:

 • végzettséget/képzettséget igazoló okirat(ok) másolata
 • önéletrajz
 • A Kjt. 20/A.§ (5) bekezdés b) pontja alapján a pályázó a pályázathoz csatolja arról szóló nyilatkozatát, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

A pályázat benyújtásának határideje: 2023.03.27. 16:00

A pályázat elbírálásának módja: A kiírásban megjelölt feltételeknek megfelelő pályázatok előzetes szűrését követően személyes meghallgatásra kerül sor. Pályázati határidőn túl hiánypótlásnak nincs helye. A pályáztató fenntartja magának a pályázat eredménytelenné nyilvánítási jogát.

A pályázat elbírálásának határideje: 2023.03.31. 10:00

A pályázati kiírás további közzétételének helye: www.mkmkozpont.hu

Állás tervezett betöltésének időpontja: 2023.04.03.