Álláspályázat

Miskolci Közintézmény-működtető Központ a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet nyomdász munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3525 Miskolc, Városház tér 8.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Számítógépes előkészítői feladatok (pl. névjegykártyák, ültetőkártyák, szórólapok stb. szerkesztése, nyomtatása), illetve sokszorosítás, tűzés, boríték felülnyomás, spirálozás, hajtogatás, sorszámozás.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

Érettségi, vagy középfokú szakképesítés

Magyar állampolgárság

Cselekvőképesség

Büntetlen előélet

Elvárt kompetenciák:

  • Önállóság
  • Együttműködés
  • Elvégzett feladatok ellenőrzése, korrigálása, felelősségvállalás az elvégzett munka minőségéért
  • Határidők betartása

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • önéletrajz
  • A Kjt. 20/A.§ (5) bekezdés b) pontja alapján a pályázó a pályázathoz csatolja arról szóló nyilatkozatát, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.
  • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2023.06.05.

A pályázatok benyújtásának módja:

  • Postai úton, a pályázatnak a Miskolci Közintézmény-működtető Központ címére történő megküldésével (3525 Miskolc, Városház tér 13.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Mu 0423/2023
  • Elektronikus úton MKMK Titkárság részére az info@mkmkozpont.hu e-mail címen keresztül
  • Személyesen: MKMK Titkárság, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3525 Miskolc, Városház tér 13.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A kiírásban megjelölt feltételeknek megfelelő pályázatok előzetes szűrését követően személyes meghallgatásra kerül sor. Pályázati határidőn túl hiánypótlásnak nincs helye. A pályáztató fenntartja magának a pályázat eredménytelenné nyilvánítási jogát.

A pályázat elbírálásának határideje: 2023. június 6.

Letölthető dokumentum ITT