A MUNKÁJUK ELVÉGZÉSÉVEL A KÖZJÓT SZOLGÁLJÁK

A tevékenységük nincs a kirakatban, de nélkülük nem működne az, ami mindenkinek természetes.
 

Miskolc önkormányzata 2012. decemberében határozott arról, hogy a fenntartásában lévő iskolák működtetésére külön intézményt hoz létre. Így alakult meg 2013. január 1-jén a Miskolci Közintézmény-működtető Központ (MKMK).

- Létrehozásának célja az volt, hogy az addigi decentralizált működést központosítsák, illetve hogy a kapacitás kihasználtságát optimális szintre hozzák – mondta Bucskó Andrea, az MKMK igazgatója. Az intézményben 2016-ban közel ötvennyolc telephelyen, több mint hatszáz munkavállalóval dolgoztak. Az állam 2017-ben a köznevelési intézmények működtetői feladatait és az ehhez szükséges személyi és eszköz állományt átvette. Az együttműködésük, jó szakmai kapcsolatunk azonban továbbra is fennáll a Miskolci Tankerületi Központtal és a Miskolci Szakképzési Centrummal is – jegyezte meg az igazgató. Jelenleg nyolcvankilenc telephelyen, százhuszonhat fővel látják el sokrétű feladataikat.

- A működtetés terén megszerzett jó gyakorlatokat az óvodák üzemeltetése során hasznosítják. A MIÓVI intézményeiben az MKMK kihelyezett gondnokai végzik az óvodák mindennapi udvarrendezési és egyszerűbb karbantartási feladatait. A kollégák koordináltan segítenek egymásnak a speciális szaktudást igénylő munkák esetén pedig bevethetőek a központi karbantartó csapat szakemberei. Az egész város területére kiterjedő hálózat összefogását az erre a célra kifejlesztett elektronikus hibabejelentő rendszer támogatja.

- Az önkormányzat étkeztetéssel kapcsolatos szolgáltatási tevékenységét 2017-től a Kórház- és Menzaétkeztetés Kft. vette át. Azóta a Miskolci Közintézmény-működtető Központ nem végez étkeztetést (főzés, tálalás) a köznevelési intézményekben, azonban az adminisztratív feladatokat továbbra is ők látják el. 

Elektronikusan is lehet intézni

- Jelenleg a város köznevelési intézményeibe járó gyermekek napi étkezési igényeit egy központi irodában kezelik, igyekeznek minden érintett számára elérhetőek maradni, innovatív megoldásokat alkalmazni. Így ma már teljesen természetes az elektronikus ügyintézés lehetősége QB-suli és a MIMENZA mobil applikáció használata - jegyezte meg az igazgató. Jelentős azonban továbbra is az igény a személyes kapcsolattartásra, melyben az MKMK pénzügyi osztályának ügyintézői fontos szerepet töltenek be. Az intézmény alaptevékenységeként más költségvetési intézmények gazdálkodási, munkaügyi, humánerőforrás-gazdálkodási és üzemeltetési feladatait is ellátja. Az MKMK-n túl a MIÓVI és a Miskolci Egészségfejlesztési Intézet (MEFI) is hozzájuk tartozik ezen a téren. 

Magas szintű tapasztalattal

- Ezeknek a nagy felelősséggel bíró feladatoknak a magas szintű koordinálása az államháztartási gazdálkodás területén képzett, gyakorlattal rendelkező munkatársak feladata. Önmagával szemben is komoly elvárásai vannak – emelte ki Bucskó Andrea. Azt vallja, hogy egymáshoz szeretettel, a feladatokhoz alázattal és szakértelemmel kell hozzáállni. Minden eddig megszerzett - pedagógiai, műszaki, gazdasági, jogi - végzettségét, sokéves szakmai, vezetői tapasztalatát a miskolci közjó szolgálatában kamatoztatja. 

„Mint az édesanya, aki gyermekeit gondozza” 

Ritkán beszélünk róluk, mert azt a fajta háttérmunkát végzik, amely a gazdasági és műszaki területeket érinti – mondta Varga Andrea, Miskolc alpolgármestere. Hozzátette: ez a munka nincs a kirakatban, de elengedhetetlen ahhoz, hogy működni tudjanak az önkormányzati intézmények. 2019-ben óriási feladatot kaptak, amikor létrejött a Miskolci Integrált Óvodai Intézmény (MIÓVI). A gazdasági háttér, a tagóvodák karbantartási, műszaki feladatainak elvégzése hatalmas apparátust igényelne, ha minden intézmény önállóan végezné. Az évek folyamán az MKMK egyre több feladatot kapott, a működés a szükségletek alapján folyamatosan változott. Az intézmény mérete, feladatkörei azonban még optimálisak a hatékonysághoz és az ott dolgozók magas színvonalon látják el tevékenységüket – vélekedett az alpolgármester. 

Forrás: minap.hu